تبلیغات
هواپیما - یمن ایرویز


  • keery
  • تصاویری از ناوگان هوایی یمن ایرویز  Yemen Airways  .... به ترتیب شامل هواپیماهای ایرباس 310 و 330 و بوئینگ 747 و 737 و 727 و سی 130 و ایلوشین 76 (هرکدام 3 تصویر)