تبلیغات
هواپیما - عمان ایر


  • keery
  • تصاویری از هواپیمایی عمان ایر Oman Air ........به ترتیب شامل هواپیماهای ایرباس 310 و 330 و بوئینگ 737 و 767  و ATR 42  (هر کدام 3 عکس)