تبلیغات
هواپیما - ارتش


  • keery


  • تصاویری زیبا از هواپیماها و هلیکوپترهای غیر جنگی ارتش نیروی هوایی ایران .....بوئینگ 747 و 707 - ایلوشین 76 (ام دی و تی دی) - لاکهید C 130 -  هاویلند - فالکون 20 و 50 - جت استار 2 - اوریون - فوکر 27 - بونانزا - هاویلند کاریبو - تگزان - شینوک C 47 - بل 212 و 412 - آگوستا


    تصاویر زیبایی از هواپیماها و هلیکوپترهای نیروی دریایی ایران  Iran Navy ... فوکر 27 (فرند شیپ و تروپشیپ) - راکول (توربو و شراک کامندر ) - فالکون 20 - آگوستا (AS 61 A و 212 AB) و سیکورسکی RH 53


    صاویری از هواپیماها و هلیکوپترهای متعلق به نیروی زمینی ایران (هوانیروز) ...فالکون 20 - فوکر 27 (فرندشیپ و تروپشیپ) - راکول - فیر چیلد - بل 209 ( کبرا ) - شینوک - آگوستا 206 (رنجر) - بل 214