تبلیغات
هواپیما - کویت ایروز


  • keery
  • عکسهایی از هواپیماهای کویت ایرویز Kuwait Airways  ...........شامل هواپیماهای به ترتیب : بوئینگ 747 و 777 و ایرباس 340 و 330 و 320 و 310 و 300 و گلف استریم IV