تبلیغات
هواپیما - هواپیمایی زاگرس


 • keery
 • هواپیمایی زاگرس

  Zagros   

   شرکت هواپیمایی زاگرس در سال ۱۳۸۶ در شهر آبادان تاسیس شده و شرکتی خصوصی است. در حال حاضر ۷ فروند بوئینگ MD-۸۲ و MD-۸۳ (مخفف McDonnell Douglas) در ناوگان آن فعال هستند.

   2 عکس از هواپیمای توپولف TU 154 هواپیمایی زاگرس و 2 عکس از MD 82 خورس ایر     ناوگان هواپیمایی زاگرس

  Zagros

   

  میانگین سن ناوگان زمین گیر فعال تعداد در ناوگان مدل تصویر
  23.9 سال

  1 فروند


  9 فروند

  10 فروند

  MD-82

  MD-83

  Zagros
  19.6 سال

  0 فروند

  1 فروند

  1 فروند

  A320-200

  زاگرس
  21.1 سال 1 فروند 10 فروند تعداد کل ناوگان: 10 فروند