تبلیغات
هواپیما - پیروزی‌های ایران در نبردهای هوایی با عراق
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 12 فروردین 1392

پیروزی‌های ایران در نبردهای هوایی با عراق


در فهرست زیر خلبانان ایرانی آمده است که در تاریخ نبردهای هوایی، مقابل نیروی هوایی ارتش عراق به پیروزی دست یافته‌اند.

در جنگ‌های هوایی ایران و عراق، حداقل ۲۷۱ پیروزی هوایی به نام ایران ثبت شد که ۱۶۲ پیروزی از آن اف-۱۴ها و ۱۰۸ پیروزی به نام فانتوم‌ها[۱][۲] و تایگرها شد.[۳]

نام خلبان جنگنده تعداد پیروزی هواگردهای شکار شده
نوع سلاح تاریخ توضیحات
جلیل زندی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱۱ میگ-۲۱
میگ-۲۱
میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
سوخو-۲۲
سوخو-۲۲
میگ-۲۳
میراژ اف‌۱
میراژ اف‌۱
میراژ اف‌۱
ایم-۹پی
موشک؟
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
موشک؟
موشک؟
موشک؟
موشک؟
ایم-۹پی
ایم-۹پی
۶۰/۲/۲۵
؟/۶۰/۱۰
۶۱/۷/۱۸
۶۱/۷/۱۸
؟/۶۲/۶
؟/۶۲/۶
؟/۶۵/۱
؟/۶۵/۱
۶۶/۶/۷
؟/۶۷/۱۱
؟/۶۷/۱۱
موفق ترین خلبان در نبردهای هوایی جنگ ایران و عراق و همچنین در تاریخ ایران تاکنون و همچنین موفق ترین خلبان هواپیمای اف- ۱۴ [۵][۶]
شهرام رستمی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۶ میراژ اف‌۱
میراژ اف‌۱
میراژ اف‌۱
میگ-۲۱
میگ-۲۵
میگ-۲۵
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۷ئی
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۰/۷/۳۰
۶۰/۷/۳۰
۶۰/۷/۳۰
۶۰/۷/۳۰
۶۱/۶/۲۵
۶۱/۹/۱۰
نخستین شکارچی میگ-۲۵
افخمی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۶ میگ-۲۳
میگ-۲۳
سوخو-۲۲
میگ-۲۳
میراژ اف‌۱
میراژ اف‌۱
موشک؟
موشک؟
موشک؟
موشک؟
ایم-۷
ایم-۷
؟/۶۲/۳
؟/۶۲/۷
؟/۶۳/۳
۶۶/۵/۳۱
۶۶/۸/۲۴
۶۶/۸/۲۴

جمشید افشار[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۶ میگ-۲۳
میگ-۲۱
میگ-۲۱
میراژ اف‌۱
سوخو-۲۲
میراژ اف‌۱
موشک؟
ایم-۷ئی
ایم-۵۴ای
موشک؟
ایم-۵۴
ایم-۹پی
۵۹/۷/۲۱
۵۹/۸/۳۰
۵۹/۹/۶
۶۵/۷/۱۵
؟/۶۵/۱۱
۶۷/۲/۲۵

صدقی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۵ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۹پی
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۹پی
ایم-۹پی
۵۹/۷/۳۰
۵۹/۸/۷
۵۹/۸/۷
۵۹/۸/۷
۵۹/۸/۷
چهار فروند از این میگ-۲۳ها در عملیات سلطان ۱۰ سرنگون شدند.
یدالله شریفی راد[۷] نورثرپ اف-۵ ۴ میگ-۲۱
میگ-۲۱
میگ-۲۱
میگ-۲۱
مانور
۲۰میلیمتری
۲۰میلیمتری
مانور
۵۹/۸/۳۰
۵۹/۹/۳
۵۹/۹/۲۵
۵۹/۹/۲۵

فرح آور[۷] اف-۱۴ تام‌کت ۴ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۰/۱۰/۱۷
۶۰/۱۰/۱۷
۶۰/۱۰/۱۷
۶۰/۱۰/۱۷

شفی/علائی [۸] بل ای‌اچ-۱ سوپرکبرا ۴ گزل
گزل
آلوئت ۳
میل می-۲۵
۲۰میلیمتری
۲۰میلیمتری
۲۰میلیمتری
۲۰میلیمتری
۶۱/۸/۱۱
۶۱/۸/۱۱
۶۱/۸/۱۲
۶۱/۸/۳۰

اسدالله عادلی[۹] اف-۱۴ تام‌کت ۳ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۵۴ای ۶۰/۱۰/۱۷ اسدالله عادلی به همراه کابین عقب محمد مسبوق در روزهای اولیه جنگ ۳ فروند میگ ۲۳ که در فرمیشن بسیار نزدیک به هم پرواز می‌کردند را با شلیک یک موشک فونیکس در حوالی جزیره خارک سرنگون کردند که از این لحاظ دارای رکورد سرنگونی سه جنگنده با یک موشک فینیکس می‌باشد.
عباس دوران[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۳ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۱
ایم-۷ئی
ایم-۷ئی
ایم-۷ئی
۵۹/۷/۷
۵۹/۷/۷
۵۹/۸/۱۱

قیاسی[۱۰] اف-۴ فانتوم ۲ ۳ میراژ اف۱
میراژ اف۱
میراژ اف۱
ایم-۷ئی
ایم-۹پی
ایم-۹پی
۶۷/۱۱/۲۱
۶۷/۱۱/۲۱
۶۷/۱۱/۲۱

رهنورد[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۳ سوخو-۲۲
میراژ اف۱
میراژ اف۱
ایم-۷ئی
ایم-۹پی
ایم-۹پی
؟/۶۶/۲
۶۷/۱۱/۲۷
۶۷/۱۱/۲۷

محمدهاشم آل آقا[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۳ میگ-۲۱
میراژ اف۱
میراژ اف۱
ایم-۷ئی
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۵۹/۸/۲۸
۶۰/۹/۲۰
۶۰/۹/۲۰

ذوقی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۳ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میراژ اف۱
ایم-۹پی
ایم-۷ئی
ایم-۹پی
۶۶/۱۱/۳
۶۶/۱۱/۳
۶۷/۴/۱۸

خسروداد[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۳ میگ-۲۱
میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۷ئی
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۱/۸/۳۰
۶۱/۸/۳۰
۶۱/۸/۳۰

یدالله جوادپور[۷][۱۱] نورثرپ اف-۵ ۲ سوخو-۲۲
میگ-۲۵
۲۰میلیمتری
ایم-۹جی
۵۹/۷/۲۵
۶۲/۵/۱۵

مالیج[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۲ میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۹پی
ایم-۹پی
۵۹/۷/۲۶
۵۹/۷/۲۶

علی عظیمی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۲ میگ-۲۱
میگ-۲۳
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۵۹/۷/۱
۵۹/۷/۱

آزاد[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۲ میگ-۲۱
میگ-۲۱
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۰/۹/۲۰
۶۰/۹/۲۰

اسماعیلی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۲ موشک کرم ابریشم
بمب‌افکن اچ-۶
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۷/۱۲/۷
۶۷/۱۲/۷

راثی [۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۳ ۲۰میلیمتری ۵۹/۶/۲۹
ادیبی[۱۰] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ سوپر اتاندارد ایم-۷ئی ۶۳/۱/۱۳
حسیبی[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۳ ایم-۹پی ۵۹/۷/۲۱
امیر[۷] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۹پی ۶۰/۲/۱
هداوند[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میراژ اف-۱ ایم-۵۴ای ۶۰/۷/۳۰
امیراصلانی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میراژ اف۱ ایم-۵۴ای ۶۶/۱۲/۱ از فاصلهٔ ۱۵۰ کیلومتری هدف قرار داده شد.
عباسی[۱۰] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۳ ایم-۹پی ۶۰/۲/۶
سالاری[۱۰] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۳ ایم-۹پی ۶۷/۳/۲۴
محمدرضا عطایی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۵۴ای ۵۹/۶/۲۲ نخستین شکارچی جنگندهٔ عراقی در پی تجاوز جنگنده‌های عراقی به خاک ایران ۹ روز پیش از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق
نقدی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۵۴ای ۵۹/۶/۲۹
مسلمی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۷ئی ۶۶/۱۱/۳
رضا؟[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۷ئی ۶۵/۴/۲۱
افخمی[۱۰] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۱ ؟ ؟/۵۹/۹
سرلک[۱۰] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۱ ۲۰میلیمتری ۶۰/۲/۵
مهلوجی[۱۰] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۱ ایم-۹پی ۶۰/۲/۶
مفیدی[۱۰] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۱ ایم-۹پی ۶۰/۶/۳۱
عباس حزین[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۱ ایم-۹پی ۵۹/۸/۴
اخباری[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۱ ایم-۹پی ۵۹/۸/۴
فرهاد دهقان[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۱ ایم-۵۴ای ۵۹/۹/۱۱
ابراهیمی[۷] نورثرپ اف-۵ ۱ سوخو-۲۲ ۲۰میلیمتری ۵۹/۷/۲۵
موسوی[۴] اف-۱۴ تام‌کت ۱ سوخو-۲۲ ایم-۵۴ای ۶۱/۴/۳۰
بزرگی[۷] نورثرپ اف-۵ ۱ میل می-۸ ۲۰میلیمتری ۵۹/۹/۱۲


ارسال توسط محمدرضا میرشکار
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

کره

کره

// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);